TEXTILE house second hand

Textile House second hand este un lant de magazine second hand in Europa de Est. Isi are centrul in Slovacia, unde compania a deschis primul magazin in 2004. Obiectivul companies este de a oferi oamenilor imbracaminte de calitate la preturi mici, si a da posibilitatea unei experiente placute in achizitia de textile second-hand.

Nu ezitati sa ne contactati

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Vizitatorul paginilor web ale Operatorului sau persoanele interesate de înregistrarea în scopurile menționate în Politica de confidențialitate („Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și informații despre drepturile de protecție a datelor cu caracter personal “) a Operatorului: SC Casa Textilelor SRL, cu sediul social la adresa: Bd-dul Republicii, nr.10, Timisoara jud. Timis, nr. de înregistrare.: J35/2500/2011, denumit în continuare persoană vizată („persoană vizată„), își dă prin prezenta consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, care sunt guvernate de Politica de confidențialitate a Operatorului.

O persoană vizată a fost informată în principal cu privire la scopul și domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește informarea persoanei vizate cu privire la drepturile sale în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, înainte de acordarea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale și înainte de a furniza datele cu caracter personal sau înainte de a trimite datele de înregistrare Operatorului; și și-a dat de asemenea și acordul cu privire la Politica de confidențialitate.

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și

Informații despre drepturile privind protecția datelor cu caracter personal  

 1. Operatorul emite o politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și informeazăpersoana vizată cu privire la termenii și amploarea prelucrării datelor cu caracter personal („Politica de confidențialitate“) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); (denumit în continuare „GDPR“).
 2. Persoana vizată nu este obligată să furnizeze date cu caracter personal Operatorului și consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidențialitate este voluntar, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a) din GDPR. Este necesar ca persoana vizată să furnizeze date cu caracter personal Operatorului într-un domeniu de aplicare specificat și să își dea consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul abonării la Buletine informative, altfel nu este posibilă primirea de Buletine informative.
 3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în numele Operatorului: SC Casa Textilelor SRL, cu sediul social la adresa: Bd-dul Republicii, nr.10, Timisoara jud. Timis, de înregistrare.: J35/2500/2011, („Operator“).
 4. Operatorul procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu reglementările legale din România și cu legislația Uniunii Europene și, în măsura posibilului, protejează viața privată a persoanelor afectate și protejează datele lor cu caracter personal furnizate Operatorului și pe care le prelucrează.
 5. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este în scop de publicitate al Operatorului, în principal trimiterea de informații despre produsele și serviciile furnizate în principal în magazinele Operatorului și, de asemenea, trimiterea materialelor informative – „Buletine informative”; (toate împreună denumite în continuare „Buletine informative”). În timpul vizitării sau navigării paginilor web ale Operatorului (textilehouse.ro) (împreună cu „Buletinul informativ” denumite în continuare „Activități”) pot fi înregistrate datele menționate la punctul 7.2. din Politica de confidențialitate.
 6. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal. GDPR permite prelucrarea datelor cu caracter personal cu sau fără consimțământul persoanei vizate. Operatorul prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a) din GDPR, adică pe baza consimțământului persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul declarat.
 7. 1. Domeniul de aplicare (lista) al datelor cu caracter personal prelucrate în scopul abonării la Buletine informative: numele, prenumele, orașul/localitatea de reședință, adresa de e-mail.
  • Domeniul de aplicare (lista) al datelor cu caracter personal prelucrate în scopul operării paginii web a Operatorului și al navigării: informații de la cookie-uri permanente și temporare, adresa IP, în cazul în care tipul fișierului cookie este conectat la adresa dvs. de e-mail sau la adresa IP și este utilizat pentru a culege informații despre produsele și serviciile pe care le căutați pe paginile web ale Operatorului. Puteți găsi informații detaliate despre cookie-uri „aici“ sau pe paginile Web ale Operatorului, unde puteți modifica sau anula setările cookie-urilor.
 8. Persoana vizată este obligată să furnizeze numai propriile sale date și date cu caracter personal care sunt actualizate, complete și adevă Prin transmiterea datelor de înregistrare, persoana vizată confirmăcompletitudinea și veridicitatea propriilor date cu caracter personal necesare în vederea înregistrării și că acestea sunt actualizate. În cazul unei modificări a datelor cu caracter personal, persoana vizată este obligată fără întârziere să efectueze o modificare sau actualizare a datelor cu caracter personal.
 9. Operatorul a luat toate măsurile necesare și inevitabile declarate de GDPR și de reglementările legale respective în scopul protecției datelor cu caracter personal, în special măsuri de natură tehnică, personală și organizatorică, pentru a asigura cel mai înalt nivel posibil de protecție a datelor cu caracter personal.
 10. Informarea persoanelor vizate despre beneficiari (respectiv terțe părți). Serviciile legate de funcționarea Activităților sunt asigurate de către societăți cooperante externe. Prin urmare, datele cu caracter personal ale persoanei vizate pot fi furnizate sau prelucrate de alte persoane, cu condiția ca acest lucru să fie necesar pentru furnizarea Activităț Atunci când alegem partenerii noștri, asigurăm păstrarea unui standard ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. Din motivele explicate, pot fi furnizate date cu caracter personal:
 • societății care furnizează servicii pentru a efectua Activitățile: studioneumahr, s.r.o., ID no.: 47 363 240, Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava, Slovak Republic, („Procesator“)
 • societăților care furnizează servicii de internet pentru Operator și Procesator și trimiterea materialelor informative (Buletine informative): în principal MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp), fiică, soră sau orice alte companii afiliate cu Google Inc. (prin servicii precum Google Analytics, Google AdSense, Google Ads Customer Match, etc.)”,
 • alți procesatori care au fost autorizați pentru prelucrarea datelor personale de către Operator în formă scrisă, în principal furnizori de servicii IT și de internet și alte persoane ale căror servicii sunt utilizate pentru furnizarea de Activități.
 1. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal. Operatorul stochează date cu caracter personal în timpul înregistrării abonamentului la „Buletine informative” al persoanei vizate, până în momentul în care o persoană vizată își retrage consimțământul sau aplică un alt drept, dar nu mai mult decât o permite o legislație valabilă. Informațiile privind păstrarea datelor cu caracter personal la vizitarea paginilor web ale Operatorului sunt indicate în informațiile despre utilizarea cookie-urilor.
 2. Persoana vizată este în orice moment autorizată să-și retragă consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator prin anularea abonamentului la Buletine informative. Anularea poate fi făcută făcând clic pe linkul plasat direct în Buletinul informativ, prin e-mail sau prin trimiterea unui e-mail la adresa office@textilehouse.ro. Prin retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator sau prin anularea abonamentului la Buletine informative, Operatorul nu va mai trimite Newsletter și va șterge toate datele cu caracter personal ale persoanei vizate. Este posibil să modificați sau să anulați cookie-urile oricând făcând clic pe linkul plasat pe pagina web a Operatorului.
 3. Datorită furnizării de servicii de internet pentru Operator și furnizării de activități de către Operatori și parteneri de afaceri externi, datele cu caracter personal pot face obiectul transmiterii către țări terțe sau organizații internaționale, dar doar în cazul în care aceste țări, conform deciziei Comisiei Europene, asigură un nivel adecvat de protecție a datelor și dacă persoana vizată are posibilitatea de a obține drepturi executorii și mijloace legale eficiente de atac și mijloace de obținere a unor copii a datelor sau informațiilor despre locul în care datele au fost puse la dispoziția publicului. Operatorul preconizează că va transmite datele cu caracter personal (către persoanele menționate la punctul 10 din prezenta Politică de confidențialitate) țărilor din Uniunea Europeană, țărilor care sunt parte contractantă a Acordului privind Spațiul Economic European și SUA.
 4. Alte drepturi ale persoanei vizate. Drepturile persoanei vizate nu sunt absolute și, în unele cazuri, sunt supuse termenilor specificați de legislația relevantă. Persoanele vizate au:
 • Dreptul de a solicita din partea operatorului accesul la datele cu caracter personal care privesc persoana vizată. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Operatorului confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc sau, dacă este cazul, acces la datele cu caracter personal și la următoarele informații: a) scopurile a prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau urmează să le fie dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea de către operator a datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune acestei prelucrări; f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora; h) existența unui proces decizional automat, incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele 1 și 4 din GDPR și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

 • Dreptul la rectificare. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul a fi uitat”). Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere datele cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
  2. persoana vizată retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și dacă nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
  3. persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu existămotive legale imperative în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR;
  4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  5. datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației statelor membre sub incidența căreia se află Operatorul;
  6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

În cazul în care Operatorul a făcut publice datele personale și este obligat să șteargă datele cu caracter personal, luând în considerare tehnologia disponibilă și costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri, copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

 • Dreptul la restricționarea prelucră Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri:
 1. exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicitărestricționarea utilizării acestora;
 3. Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de către persoana vizată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în cadrul secțiunilor menționate mai sus, astfel de date cu caracter personal, cu excepția stocării, sunt prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. Persoana vizată care a obținut restricționarea prelucrării în conformitate cu secțiunile menționate mai sus este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

 • Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc pe care le-a furnizat unui Operator, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau pe un contract sau al articolului 6 alineatul (2) litera (b) din GDPR; și b) prelucrarea se face prin mijloace automatizate. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu condițiile enunțate mai sus, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Prin exercitarea dreptului la care se face referire în prezentul document nu se aduce atingere articolului 17 din GDPR. Dreptul la portabilitatea datelor nu afectează negativ drepturile și libertățile celorlalț
 • Dreptul de a se opune prelucrării, inclusiv de a opune unei decizii individuale automatizate (dacă este efectuată). Persoana vizată are dreptul să se opună, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din GDPR, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziț Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Operatorul demonstrează că are motive legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scop de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare, care include crearea de profiluri în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
 • Dreptul de a depune o reclamație în fața autorității de supraveghere în principal în statul membru în care se află domiciliul sau locul de muncă obișnuit al acesteia sau locul presupusei încălcări, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc este în conflict cu GDPR.
 1. Persoana vizată poate depune o cerere de solicitare a drepturilor sale în formă scrisă la adresa sediului operatorului, iar din conținutul cererii trebuie să fie clar că aceasta aplică dreptul său și specificarea cererii sale. Persoana vizată ne poate contacta la aceeași adresă cu privire la orice motiv legat de politica noastră de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal.
 2. În cazul în care persoana vizată nu are capacitate legală deplină de acțiune, în acest caz, reprezentantul său legal poate să revendice drepturile acesteia.
 3. În cazul în care încălcarea datelor cu caracter personal este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul va comunica fărăîntârziere încălcarea datelor cu caracter personal persoanei vizate. Comunicarea către persoana vizată nu este necesară dacă sunt îndeplinite oricare dintre următoarele condiții: a) Operatorul a implementat măsuri de protecție tehnică și organizatoricăcorespunzătoare și măsurile respective au fost aplicate datelor cu caracter personal afectate de încălcarea datelor cu caracter personal, care fac ca datele cu caracter personal să fie incomprehensibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea; b) operatorul a luat măsuri ulterioare care să asigure că riscul ridicat declarat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate nu mai este posibil să se materializeze; c) ar implica eforturi disproporțÎn acest caz, trebuie să existe o măsură de comunicare publică sau o măsură similară prin care persoanele vizate să fie informate într-un mod la fel de eficient.
 4. Funcții ale rețelelor sociale. Paginile web ale Operatorului pot conține funcții ale rețelelor sociale, inclusiv funcția „Îmi place” din rețeaua Facebook și „Urmărește” din rețeaua Twitter. Aceste funcții pot colecta date despre adresa dvs. IP, despre paginile web accesate în localitatea noastră și pot plasa fișiere cookie pentru a permite funcționarea corectă a acestor funcț Funcțiile social media sunt prelucrate de o terță parte. Acțiunea dvs. legatăde aceste funcții este guvernată de politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale respectivei societăți terțe, care oferă aceste funcții.
 5. Dacă Operatorul consideră că este potrivit, Politica de confidențialitate poate fi actualizată din când în câ Dacă furnizăm modificări ale prezentei Politici de confidențialitate sau facem modificări importante în modul de utilizare a datelor cu caracter personal, aceste modificări se vor reflecta în revizuirea prezentei Politici de confidențialitate și, de asemenea, în revizuirea datei de intrare în vigoare a prezentei Politici de confidențialitate. Vă recomandăm să verificați în mod regulat Politica de confidențialitate pentru a vă informa despre modul în care vă folosim și protejăm datele cu caracter personal.
 6. Prezenta politică de confidențialitate intrăîn vigoare din data de 25.05.2018.